Header - Versioni - ITA

  • FIDAworkstation e FIDAworkstation+

    FIDAworkstation e FIDAworkstation+

    Nuove funzionalità continuano ad aggiungersi soddisfando una gamma di esigenze ogni giorno più ampia.

FW+
FW
Dati
Fondi V V
ETF V V
Azioni V V
Obbligazioni V V
Certificates V
Indici V V
Valute V V
External V V

Motore di ricerca
Filtri per anagrafica V V
Filtri per categorie e classificazioni V V
Filtri quantitativi V V

Schede prodotto
Anagrafica V V
Classificazione e categorizzazione FIDA V V
FIDA Rating V V
Quotazioni, dividendi e cedole V V
Analisi grafica V V
Analisi statistica V V
Composizione di portafoglio V
Analisi competitiva V
Documenti ufficiali V
Notizie V

Clienti
Anagrafica V V
Profilazione V V
Archivi Mifid V V
Sito commerciale per clienti V V

Portafogli Modello
Portafogli modello V V
Portafogli consigliati V V

Gestione portafoglio
Portafogli contabili V V
Simulatore V V
Simulatore multidata V
Aggregazioni di portafoglio cliente V V
Aggregazioni di portafoglio libere V
Ottimizzatore V V
Test Mifid V V
Analisi storica V V
Analisi quantitativa V V
Performance contribution V
Var di portafoglio V
Break-down di portafoglio V V
Cono di volatililtà V V
Scadenziario obbligazionario V
Analisi dei costi V
Tabella avanzata di composizione V
Analisi grafica dei flussi V

Strumenti
Confronto V V
Liste V V
Avvisi V V
Piani di investimento V V
Matrice di correlazione V V
Analisi tecnica V
Report personalizzabili V V
Report avanzati V

  • Registrati e prova gratuitamente la FIDAworkstation

    Registrati